Pobierz najnowszą wersję oprogramowania

Dzień dobry!

W tym miejscu pobierzesz aktualne oprogramowanie
Przegląd i Kontrola Budynków.

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z naszymi konsultantami - kliknij tutaj.

Pobierz program

PiKBud v6.10 - 13.02.2024

Nowe funkcje:

 • Wylogowanie użytkowników – dla administratorów programu dodano możliwość wylogowania wszystkich użytkowników po określonym czasie.
 • Zmiana korekty faktury – wprowadzono poprawki związane z nagłówkiem korekty faktury.
 • Wydruk faktur bez numeracji stron – w przypadku zbiorczego drukowania faktur poszczególne strony nie są już numerowane.

 

PiKBud v6.00 - 26.10.2023

Nowe funkcje:

 • Poprawki wczytywanie danych w Historii Zmian – poprawiono zakres wczytywanych danych i ujednolicono dane pokazywane w kolumnach.
 • Powiadomienia dla zakładki Terminarz na formularzu Urządzenia – dodano możliwość generowania powiadomień dla zdarzeń dodawanych do terminarzy urządzeń.
 • Przywracanie wielu usuniętych elementów jednocześnie – do tej pory było możliwe przywracanie jedynie pojedynczych wpisów. Teraz przytrzymując klawisz CTRL lub SHIFT można wybrać wiele wpisów i przywrócić je w tym samym czasie.
 • Nowe pole Numer seryjny na formularzu Urządzenia – dodano możliwość wprowadzania do programu numerów seryjnych urządzeń przypisanych do danej nieruchomości.
 • Kopiowanie instalacji/urządzeń na budynki – od teraz jest możliwe kopiowanie instalacji/urządzeń nawet do budynków, które wcześniej nie miały dodanej żadnej instalacji.
 • Nowa zakładka Urządzenia na formularzu Instalacji budynku – instalacjom można teraz przypisywać urządzenia z takimi parametrami jak typ, numer seryjny, opis.Drukowanie raportów zakładek „Urządzenia” oraz „Lokale” w module „Obiekty i budynki”

 

PiKBud v5.90 - 23.06.2023

Nowe funkcje:

 • Drukowanie raportów zakładek „Urządzenia” oraz „Lokale” w module „Obiekty i budynki”
 • Możliwość lokalnego zapisania zdjęć dodanych do protokołów
 • Informacje o certyfikacie energetycznym budynku na formularzu budynku oraz na formularzu lokalu
 • Nowy status zgłoszeń napraw – Zlecone – oznaczający przypisanie pracownika do danego zlecenia
 • Zmianę statusu wielu zgłoszeń w module „Zgłoszenia i naprawy” po zaznaczeniu obiektów i kliknięciu prawym przyciskiem myszy
 • Rozwiniętą treść powiadomienia mailowego o zbliżającym się terminie przeglądu/gwarancji urządzenia lub instalacji

 

PiKBud v5.80 - 14.02.2023

Nowe funkcje:

 • Nowy moduł: Statystyki – dodano moduł prezentujący szczegółowe dane na temat nieruchomości w postaci czytelnych wykresów.
 • Numer konta na fakturze przypisany do sprzedawcy – numer konta będzie od teraz przypisany zależnie od wystawcy faktury, czyli firmy wskazanej w polu „Sprzedawca”.
 • Przycisk skrótu do lokalizacji obiektu – na pasku narzędzi modułu „Obiekty i budynki” dodano przycisk kierujący do mapy z oznaczeniem lokalizacji obiektu.
 • Wyznaczanie trasy między obiektami – by skorzystać z nowej funkcji, należy zaznaczyć wiele obiektów, a następnie kliknąć na przycisk mapy.

 

PiKBud v5.70 - 13.10.2022
PiKBud v5.60 - 20.06.2022
PiKBud v5.50 - 07.02.2022
PiKBud v5.40 - 11.10.2021
PiKBud v5.30 - 14.06.2021
PiKBud v5.20 - 08.02.2021
PiKBud v5.10 - 12.10.2020
PiKBud v5.00 - 15.06.2020
PiKBud v4.90 - 10.02.2020
PiKBud v4.80 - 14.10.2019
PiKBud v4.70 - 17.06.2019
PiKBud v4.60 - 11.02.2019
PiKBud v4.50 - 15.10.2018
PiKBud v4.40 - 18.06.2018
PiKBud v4.30 - 12.02.2018
PiKBud v4.20 - 16.10.2017
PiKBud v4.10 - 12.06.2017
PiKBud v4.00 - 13.02.2017
PiKBud v3.90 - 17.10.2016
PiKBud v3.80 - 13.06.2016
PiKBud v3.70 - 15.02.2016
PiKBud v3.60 - 12.10.2015
PiKBud v3.50 - 15.06.2015

 

 

Instrukcja obsługi programu

 

PiKBud Patch v5.11

Aby zainstalować poprawkę wymagany jest program w wersji 5.10

PiKBud Patch v4.52

Aby zainstalować poprawkę wymagany jest program w wersji 4.50

PiKBud Patch v4.51

Aby zainstalować poprawkę wymagany jest program w wersji 4.50

PiKBud Patch v4.41

Aby zainstalować poprawkę wymagany jest program w wersji 4.40

PiKBud Patch v4.21

Aby zainstalować poprawkę wymagany jest program w wersji 4.20

PiKBud Patch v4.13

Aby zainstalować poprawkę wymagany jest program w wersji 4.10

PiKBud Patch v4.11

Aby zainstalować poprawkę wymagany jest program w wersji 4.10

PiKBud Patch v4.02

Aby zainstalować poprawkę wymagany jest program w wersji 4.00

PiKBud Patch v3.51

Aby zainstalować poprawkę wymagany jest program w wersji 3.50